THÔNG BÁO

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 12/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã Quyết định số 2596/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời,...

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021...

Du lịch Việt Nam 2021 tìm thời cơ trong thách thức

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam chịu tổn thất nặng nề nhất. Nhưng trước những khó khăn, thách thức, du lịch Việt Nam đã nỗ lực chủ động thích ứng, phát huy nội lực và khôi...

Phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cả hai loại hình của du lịch quốc tế là inbound (đưa khách nước ngoài đến) và outbound (đưa khách trong nước ra nước ngoài) gần như tê liệt.

Phát triển du lịch sinh thái tại làng cổ Lộc Yên

UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho huyện Tiên Phước thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” (gọi...

Thống kê truy cập

000050886

Đang online: 24
Tổng số lượt truy cập: 50886